Imizimba Yehlukene

Ukuguquka komzimba ngesikhathi sokuthomba kungenzeka kube yinto ehluke kakhulu kule ongayilindela. Siyithanda kakhulu indlela esibukeka ngayo bese lokhu kungenza ukuthi kube nzima kakhulu ukumelana nezinguquko ezingenzeka emzimbeni. Kodwa amantombazane aba nezimo zemizimba ezihlukene kakhulu kanye nobukhulu :) Kubalulekile ukukhumbula ukuthi awukho umzimba esithi "ngomuhle kakhulu kuneminye"; umzimba onawo “ufanele" wena!

                                                        
Ngokusho ko-sosayensi, kunezinhlobo zemizimba ezintathu:

·  Isidudla (Endomorph): Umzimba ogcwele onemivingqo emincane kanye      namafutha amaningi.

·  Isilenda (Ectomorph): Umzimba omcane onemivingqo emincane.

·  Omsiphapha (Mesomorph): Umzimba omisiphasipha onamahlombe    amakhulu ongenazo izinqulu ezinkulu.

Ngesikhathi sokuthomba, ungaba mude, izinqulu zakho zingavuleka bese ukhalo lwakho lube luncane. Umzimba wakho ungaqala futhi ube namafutha amaningi esiswini, kwesingezansi kanye nasemilenzeni okwenza umzimba wakho ubukeke kahle njengomuntu wesifazane.

Nanka amanye amacebo angakusiza ngezinguquko eziba semzimbeni wakho:

Ungaziqhathanisi! Ukuziqhathanisa nabanye abantu kuyinkinga ngoba yilowo nalowo ukhula ngendlela eyehlukile futhi ngesikhathi esihlukile. Kungumqondo omubi futhi ukuthi siziqhathanise nosaziwayo kanye nabantu abamodelayo. Abanjalo okwangampela.

Zama ukuthanda lokho onakho.

Inhlobo yomuzimba onawo ngeke ushintshe impilo yakho yonke. Ungazishintsha izinto ezincane njenge sisindo sakho nezi nwele, kodwa ngeke ushintshe inhlobo yomzimba onawo.

Phatha kahle umzimba wakho. Ukudla ngendlela enempilo kanye nokuzivocavoca kungakwenza ukwazi ukulawula ukuthi umzimba wakho ukhula kanjani.


Likes
78
Add a Comment/Question
69
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 2 June 2020 23:55

I'm skinny how can I gain some weight

B-Wise Expert Expert 3 June 2020 16:33

Hello,

Gaining weight depends on your body. It is not easy for some people and there is nothing you can do to just gain weightB-Wise User Anonymous 30 May 2020 10:55

How can I keep my body healthy?

B-Wise Expert Expert 31 May 2020 16:37

Hello,

Through exercise, eating healthy, not using substances and drinking waterB-Wise User Anonymous 27 May 2020 22:21

Thanks for information B-WISEð?¤?

B-Wise User Anonymous 25 May 2020 14:23

How can I cope these changes that are happening to me

B-Wise Expert Expert 25 May 2020 17:00

Hi,

Use the contact information below to talk to a counselor who can give you advice:

Get in touch with LoveLife's Contact Centre on 0800 121 900 or send a PLZ CAL ME to 083 323 1023 

You can also whatsapp Life Line at 065 989 9238B-Wise User N.P.Mabena 24 May 2020 13:36

I hate the belly I have, and it's effecting my confidence in my body.

B-Wise Expert Expert 24 May 2020 14:51

Hello,

The only way to get rid of your belly is to exercise regularly, eat healthy and drink a lot of water.B-Wise User Baby girl beauty qwiin 19 May 2020 20:53

Hi at school my friends and classmates make fun of my body they say I am skinny and I don't like that I eat a lot so that I can have that lovely body that one of my friends have can u plz help me

B-Wise Expert Expert 20 May 2020 13:23

Hi,

Use the contact information below to talk to a counselor who can give you advice:

Get in touch with LoveLife's Contact Centre on 0800 121 900 or send a PLZ CAL ME to 083 323 1023 

You can also whatsapp Life Line at 065 989 9238B-Wise User NaoCity 15 May 2020 14:40

Hi I've been modeling from the age of of 5 till I was 12 now I am 15 and I need my body back I have been trying to lose weight the problem is the tips and exercises and diets and fasting are not helping please help me I get gigs but I lose them since they see how much weight have gained my mom has free blaming me for it so I want her to be proud of me and go back to advertising clothing and Modelling

B-Wise Expert Expert 15 May 2020 17:39

Hello,

The only advice we can give you is to be consistent in exercising and eating healthy. Cut out sugar and fast foods.B-Wise User Kaykay 12 May 2020 23:07

Hi im fattish...can you please give me some exercises to do I'd appreciate it alot.

B-Wise Expert Expert 13 May 2020 12:00

Hi, you need to check out exercises on the internet. Running, skipping rope, dancing are some exercises you can doB-Wise User Anonymous 7 May 2020 09:39

Hi.I am feeling a pain on the lower part of my bum.what is the cause?

B-Wise Expert Expert 7 May 2020 11:49

Hi there,

I need more information to tell you a possible cause. If the pain doesn't get better, go to the clinic or doctor to get checked.B-Wise User Anonymous 20 April 2020 10:40

Hey can you please help me with some tips of belly exercises, thanks

B-Wise Expert Expert 20 April 2020 12:29

Hi, there are many exercises you can do like running, skipping. You must also eat healthy and drink a lot of water.B-Wise User Anonymous 18 April 2020 17:43

Can you please give me some tips of exercising?

B-Wise Expert Expert 20 April 2020 11:21

Hi there,

It's best to start with cardio such as running, walking or skipping. Then do other exercises like squats, lunges and push ups.B-Wise User Lopol 13 April 2020 12:37

Why do bodies react different to different food

B-Wise Expert Expert 14 April 2020 18:00

Hi there,

Please be more specific. Do you mean allergies?B-Wise User Kesetse 2 April 2020 18:42

Hi I'm 20 & I haven't used any preventions & now I'm thinking of using one so I wanted to ask which one should I choose either e.g pills or injection

B-Wise Expert Expert 7 April 2020 13:13

Hello there, 

Read more on the different contraceptives here https://bwisehealth.com/article/different-kinds-of-contraceptives-and-family-planning-options-to-prevent-pregnancyB-Wise User Moloko 31 March 2020 22:37

Hi my vigana is having bad smell after intercourse. Can you advice me on what causes it?

B-Wise Expert Expert 6 April 2020 15:16

Hello Moloko, 


Please read more on how to keep your vagina healthy here https://bwisehealth.com/article/how-to-keep-your-vagina-healthy
B-Wise User Anonymous 30 March 2020 22:46

If I want to gain a bit of weight what can I use

B-Wise Expert Expert 1 April 2020 11:03

Hi There, 


Learn more about the food you eat, eat more carbohydrates but also remember bodies are different, and bodies react differently to different foods B-Wise User Anonymous 1 December 2019 19:52

Im hiv positive im taking arv's bt my cd4 count is low im lossing my wait and i hate my self plz help .....

B-Wise Expert Expert 2 December 2019 13:01

Hi there, thank you for your question. You are losing weight because of your immune system being weak, you can take supplements to gain weight and boost your immune system B-Wise User Mbobo 19 November 2019 20:10

Yini ebangela ihlaba ebeleni

B-Wise Expert Expert 25 November 2019 16:54

    Hi there, thank you for your question. Please visit the nearest clinic as soon as possible B-Wise User Anonymous 4 November 2019 15:53

My problem is with BMI...body mass index. I think it's difficult for me as an African woman to keep or maintain normal BMI...due to my body shape... I have a pear shaped body...curves,hips,big thighs...how do I maintain it

B-Wise Expert Expert 5 November 2019 11:15

Hi there, you can check out our healthy living section https://bwisehealth.com/category/healthy-livingB-Wise User Anonymous 24 October 2019 17:44

Hello ,Does "Home workouts really help in building your body ...if so then how long does it take ?

B-Wise Expert Expert 30 October 2019 12:17

Hi there, thank you for your question. Yes it does help, it all depends on how much you work out and how committed you are to getting that body you want. You can click here to find out how you can work out without having to go to the gym How to build a fit and healthy body without going to the gymB-Wise User Anonymous 19 October 2019 10:21

Hi, I'm on Triphasils, what can I use to clean my stomach? Because the ones I used to clean my stomach makes me vomit

B-Wise Expert Expert 19 October 2019 18:24

Hi there, thank you for your question. You can use caster oil or you can get something from the local pharmacy to help clean your stomach B-Wise User Anonymous 18 October 2019 18:12

Can i use castor oil or mist alba to clean my stomach while on depo

B-Wise Expert Expert 19 October 2019 18:32

Hi there, yes you can B-Wise User Anonymous 5 October 2019 15:03

I'm 21 years pregnant. I'm chubby in body and I gained weight lately. I'm worried that after giving birth will my body be normal again?

B-Wise Expert Expert 7 October 2019 08:46

Hi there, thank you for your question. Yes once you have given birth the hormones will come back to normal again B-Wise User Anonymous 5 October 2019 15:01

I'm pregnant. I'm chubby in body. I gained lot of weight latly

B-Wise Expert Expert 7 October 2019 09:01

Hi there, thank you for your question. No need to stress weight gain is normal durning pregnancy B-Wise User Nomhlekb68 2 October 2019 20:29

Can a lumbar puncture affect your whole body?

B-Wise Expert Expert 3 October 2019 10:44

Hi there, thank you for your question. A lumbar punch can cause pain in the back and it may have an effect on your back B-Wise User Mbali bhiya 11 September 2019 22:12

How does depression affect your mind or the whole body.

B-Wise Expert Expert 12 September 2019 10:03

Hi there, you can learn about depression here https://bwisehealth.com/article/feeling-sad-all-the-time-you-could-be-depressedB-Wise User Mbali bhiya 11 September 2019 22:11

So what are the difference between mandrax and tick

B-Wise Expert Expert 12 September 2019 10:09

Hi there, you can learn about the difference between mandrax and tik here https://www.saps.gov.za/alert/drug_awareness.phpB-Wise User Anonymous 14 August 2019 15:22

Can i use mr alba to clean my stomuch while on arvs

B-Wise Expert Expert 19 August 2019 10:22

Hi there,  it is not recommended to clean your stomach when on ARVs because the things used to ‘clean the stomach’ usually cause diarrhea which can affect how the body absorbs the ARVs and then they may not work so well. Also, the stomach doesn’t actually need to be cleaned - the body has its own systems in place to keep itself clean so there is no need to do anything. However, if you feel like your system is not working smoothly then sometimes having a very simple diet for a few days can help - so just eating fruit and vegetables and water to give your system a break from all the u healthy foods we tend to eat these days.B-Wise User Twolani 11 July 2019 23:28

I just want to thank the deparment of health for this excellent idea, (Health at fingertips). What a better way to equip young people with health tips and changes in their bodies. You know as black people talking about sex & body changes is still taboo,We still find it difficult to talk about such topic especially to young girls. Smarthphones are everywhere,so lets put them into good use.

B-Wise User leraro 30 January 2019 17:24

How old you have to be in purbety

B-Wise Expert Expert 5 February 2019 13:03

Hi there, puberty usually starts from the age of 10 years oldB-Wise User leraro 30 January 2019 17:23

When you get on purbery how old u have tobe

B-Wise Expert Expert 5 February 2019 13:04

Hi there, puberty starts from the age of 10 years oldB-Wise User Anonymous 18 September 2018 10:24

Great article!

B-Wise User Anonymous 4 August 2018 11:29

How do you know that you will develop curves at a later stage of life?

B-Wise Expert Expert 4 August 2018 18:46

Hi there, thank you for your question. That is a very interesting question, as you grow your body goes through different changes, that's why it can be difficult to say if you will develop curves at a later stage in life. B-Wise User Palesa Mashabana 24 July 2018 20:47

I've got this white things on ma parties. What cause's it?

B-Wise Expert Expert 30 July 2018 02:55

Hi Anonymous. It could be caused by a bacterial infection. If there is an itchy cream discharge this could be a sign of a thrush. It’s best if you visit your local clinic to seek further help. Use our Clinic Finder to help you find a clinic near you. You can also read the following articles: I have a discharge-do I have an STI, What is vaginal thrush or a yeast infection? and How to keep your vagina healthy for more information.B-Wise User Palesa Mashabana 24 July 2018 20:47

I've got this white things on ma parties. What cause's it?

B-Wise Expert Expert 30 July 2018 02:53

Hi Anonymous.  It could be caused by a bacterial infection. If there is an itchy cream discharge this could be a sign of a thrush. It’s best if you visit your local clinic to seek further help. Use our Clinic Finder to help you find a clinic near you. You can also read the following articles: I have a discharge-do I have an STI, What is vaginal thrush or a yeast infection?and How to keep your vagina healthy for more information.
B-Wise User Anonymous 26 June 2018 18:27

How can you stop comparing yourself with other peers

B-Wise Expert Expert 9 July 2018 11:44

Hi there, thank you for your question. Its important to remember that everyone is different and unique. Comparing yourself to others can lead to a disappointment which can leave you feeling a bit low if you are always comparing yourself. Focus on you, because no-one is better at being you than yourself. B-Wise User Kenneth 20 May 2018 12:26

How many days does it take for menstruation to stop?

B-Wise Expert Expert 22 May 2018 16:14

Hi there, thank you for your question. Menstruation usually lasts between 3 and 5 days, but can be as long as 7 days. You can learn about menstruation here.