Uzizwa uphansi ngala maholidi?

Amaholidi isikhathi lapho abantu abaningi balindela ukuba bajabule futhi bagubhe. Kodwa kuthiwani uma ngalesikhathi, umndeni kanye nomkhosi kukushiya udabukile, ungena ndaba noma uthukuthele? Izinkinga zasekhaya, noma izinkumbulo ezimbi, ukukhumbula umuntu osewashona, noma ukubawedwa kungakwenza uzizwe njena.

Okokuqala, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi: uvumelekile ukuzizwa NOMAGANGAYIPHI INDLELA ozizwa ngayo. Asikwazi ukukhetha indlela esizizwa ngayo, futhi ngezinye izikhathi imizwa edabukusayo iyasicindezela ngisho noma asifuni. Uma ulindele ukuba uzizwe ujabule kakhulu kodwa loku kungenzeki, lokho kungaba buhlungu...ngakho kunalokho nje lindela ukuthi UBEWUWENA, noma kungaba yini ngalolo suku.

Nazi izeluleko ezingakusiza ukuthi uzizwe ungcono uma uzizwa uphansi:

·         Khuluma nomuntu omethembayo ngalokho okuku khathazayo.

·         Uma ufuna ukuba wedwa, yaziza abantu ukuthi awuphathekile kahle futhi udinga isikhashana sokuba wedwa.

·         Musa ukuze qhathanisa nabanye – khumbula, u-social media awuzisho zonke izindaba.  

·         Zenzele okuthile okuhle, njengo kuzinikeza isipho noma ukwenza into okade wawufuna ukuyenza.

·         Yenzela omunye umuntu okuthile okuhle. Baningi abantu abadinga usizo noma nokukhathalelwa ngalesi sikhathi sonyaka.

Uma uzithola udangele kungekho into ekujabulisayo, chofoza lana ufunde mayelana nokucindezeleka, nokuthi ulithola kanjani usizo uma uludinga.


Likes
17
Add a Comment/Question
26
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 8 August 2020 21:45

My friend has a crush on a boy that boy and her are very good friends. She always thinks about him. She always thinks the worst is gonna happen. What must she do

B-Wise Expert Expert 11 August 2020 12:27

Hello,

Your friend needs to have a conversation with that boy to what they both want and if they both like each other. It's better to be honest  B-Wise User Anonymous 28 June 2020 21:21

Hi my friend is confused boys are fighting for her so she likes them all what should she do?

B-Wise Expert Expert 29 June 2020 15:42

Hello,

Use the contact information below to talk to a counselor who can give you advice:

Get in touch with LoveLife's Contact Centre on 0800 121 900 or send a PLZ CAL ME to 083 323 1023 

You can also whatsapp Life Line at 065 989 9238

 B-Wise User *betsie 28 June 2020 15:29

I have a bf he is 18 and i am 14 well almost we fight about stupid stuff and i am getting very upset with him so when i feel upset i go in the field and relax but it does not work what must i do?

B-Wise Expert Expert 28 June 2020 16:43

Hello,

Use the contact information below to talk to a counselor who can give you advice:

Get in touch with LoveLife's Contact Centre on 0800 121 900 or send a PLZ CAL ME to 083 323 1023 

You can also whatsapp Life Line at 065 989 9238B-Wise User Anonymous 25 June 2020 12:21

My cousin likes to hurt me and his brother always beat me but i like visit them i only like her mom she is lonely but when m home m alone at home and my mom is always shouting at me what can i do

B-Wise Expert Expert 25 June 2020 16:52

Hi there,

You need to talk to an adult you trust about this. It is not right.

Use the contact information below to talk to a counselor who can give you advice:

Get in touch with LoveLife's Contact Centre on 0800 121 900 or send a PLZ CAL ME to 083 323 1023 

You can also whatsapp Life Line at 065 989 9238B-Wise User Babykay 24 June 2020 19:27

Hi...my parents don't want me to go outside Nd chill with my friends they think I go chill with boys instead what should I do

B-Wise Expert Expert 25 June 2020 08:49

Hi,

Use the contact information below to talk to a counselor who can give you advice:

Get in touch with LoveLife's Contact Centre on 0800 121 900 or send a PLZ CAL ME to 083 323 1023 

You can also whatsapp Life Line at 065 989 9238B-Wise User Dludlathando 15 June 2020 20:01

Hi, I am always alone in my life and sometimes I feel like kill my self because no one understand me . After losing my brother I was alone in my life and I don't know what to do about it.

B-Wise Expert Expert 17 June 2020 11:15

Hello there,

Use the contact information below to talk to a counselor who can give you advice:

Get in touch with LoveLife's Contact Centre on 0800 121 900 or send a PLZ CAL ME to 083 323 1023 

You can also whatsapp Life Line at 065 989 9238B-Wise User Anonymous 14 June 2020 00:27

Hi.are there any phycologist who work for the public free of charge?

B-Wise Expert Expert 14 June 2020 16:16

Hello,

Go to your nearest clinic and they will refer you to one B-Wise User KHANYISA Ndzeku 4 June 2020 14:06

I had a sister that I could talk to with anything that bother me but now she is gone and I feel lonely what can I do because really need a friend

B-Wise Expert Expert 4 June 2020 17:04

Hello,

Use the contact information below to talk to a counselor who can give you advice:

Get in touch with LoveLife's Contact Centre on 0800 121 900 or send a PLZ CAL ME to 083 323 1023 

You can also whatsapp Life Line at 065 989 9238B-Wise User Anonymous 21 May 2020 21:30

I'm alone in mi life No one n im really looking for someone whom I can call mi bestie so wat can i Do?

B-Wise Expert Expert 22 May 2020 10:44

Hello,

Use the contact information below to talk to a counselor who can give you advice:

Get in touch with LoveLife's Contact Centre on 0800 121 900 or send a PLZ CAL ME to 083 323 1023 

You can also whatsapp Life Line at 065 989 9238B-Wise User Anonymous 19 April 2020 13:38

I'm all alone in my life no friends no nothing What should i do

B-Wise Expert Expert 20 April 2020 11:47

Hi there,

Loneliness is not easy. Please reach out to someone on the contact details in this link: https://bwisehealth.com/article/help-support-mental-health-substance-abuseB-Wise User Anonymous 5 April 2020 17:50

Don't be y must have fun and injoy yourself,but not too much

B-Wise Expert Expert 8 April 2020 16:27

Hi,

Yes fun is important and definitely not too much.

Great advice.B-Wise User Anonymous 2 April 2020 20:38

What if I'm under selfitolation

B-Wise Expert Expert 7 April 2020 13:45

Hi There, 


You can call any of the tollfree lines and talk to someone https://bwisehealth.com/article/help-support-mental-health-substance-abuseB-Wise User Invisible123 2 April 2020 20:38

What if I'm under selfitolation

B-Wise Expert Expert 6 April 2020 15:21

Hey there, 


You can always talk to a councilor, please see contacts below  


 • LifeLine Durban: 031 303 1344
 • LifeLine East London: 043 743 7266
 • LifeLine Free State: 057 357 2746
 • LifeLine Johannesburg: 011 728 1331
 • LifeLine Klerksdorp: 018 462 7838
 • LifeLine Nelspruit: 013 755 2635
 • LifeLine Rustenburg: 014 594 1592/3158
 • LifeLine Vaal Triangle (Acorn Park): 016 428 1740
 • LifeLine Western Cape (Cape Town): 021 461 1113
 • LifeLine West Rand (Krugersdorp): 011 665 2281
 • LifeLine Zululand: 035 797 3250