Zitholele ikhondomu yakho – ngukuvikeleka okuphephile!

Kunezinhlobo ezahlukene zezindlela zokuvimbela igciwane lesandulela ngculazi (HIV) nezifo ezithathelwana ngocansi (STIs). Kodwa kuzo zonke lezi, amakhondomu asebenza kangcono. Amakhondomu ahlukile ngoba awavimbeli kuphela igciwane lesandulela ngculazi (HIV) nezifo ezithelelwana ngocansi (STI) njenge-gonorrhea kanye ne-syphilis ... futhi ikuvimbela ukuba ungakhulelwa kungahlelwanga.

Amakhondomu atholakala ezindaweni eziningi zomphakathi ezweni lonke, futhi atholakala mahhala kunoma yisiphi isibhedlela noma umtholampilo. Noma ubani angawathola, ngakho ungesabi noma ube namahloni okuwathatha uma uhlela ukwenza ucansi. Uyakwazi ukukhetha kokusebenzisa ikhondomu yabesilisa noma yabesifazane. Zombili lezinhlobo ziyatholakala kalula, ngakho-ke asikho isizathu sokuthi noma ubani angayisebenzisi ikhondomu!

Ama-lubricants angasetshenziselwa Kanye nekhondomu ukuze anciphise ingozi yokuthi idabuka ikhondomu ngesikhathi socansi. Uma usebenzisa i-lubricant, qiniseka ukuthi isekelwe ngamanzi. UNGASEBENZISI izinto ezinjengo cream, i-petroleum jelly, noma amafutha okupheka - lawa mafutha angalimaza ikhondomu.

Amakhondomu asebenza kahle uma asetshenziswa ngendlela efanele ngaso sonke isikhathi uma wenza ucansi. Ukuze uthole indlela efanele yokusebenzisa ikhondomu yabesilisa nabesifazane, bheka "Isetshenziswa kanjani ikhondomu yabesilisa" kanye "Current Affairs: Ingabe ikhondomu yabesifazane ingifanele yini?" Funda kabanzi mayelana namakhondomu esihlokweni sethu "Izindlela ezehlukene zokuvimbela ukukhulelwa".


Likes
8
Add a Comment/Question
2
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 1 April 2019 12:13

I think my Baby doesn't care anymore about.. he cares about the child more now .. i'm thinking of breaking up with him .. Do you think it would be the right choice?

B-Wise Expert Expert 1 April 2019 14:58

Hi thank you for your question, remember going through a breakup can be difficult and if you choose to go through a break up it must be in the best interest for everyone.