Ngizohlolwa; Ngizozazi Isimo Sami

Ngingomusha oyi-adolesenti, futhi ngiyaya ocansini. Abangani bami banquma ukuyothola amaphilisi okuvika ukukhulelwa, kwaba yindlela yethu yokuzivikela. Ngichaza ukuthi ngangilethemba isoka lami, ngicabanga ukuthi ukwenza ucansi olungavikelekile nalo kuzolivezela ukuthi ngilithanda kangakanani. Ngenkathi siqhubeka senza ucansi ngaphandle kwekhondomu izinyangana ezimbalwa, ngathola ukuthi ngangingeyona yodwa intombi ayezwana nayo. Empeleni wayengethembekile entombini yakhe esebenzisa mina. MAYE UKUSHAQEKA!!

Kwadinga ngiqhubekele phambili nempilo, ngalawula impilo yami, ngahamba ngayohlolelwa i-HIV. Ngathola ukwelulekwa ngaphambi kokuhlolwa, nganquma ngokwempela ukuthi ngifuna ukuzazi isimo sami. Kwadinga ukuba ngilinde imizuzu elishumi nanhlanu ngaphambi kokuba ngithole imiphumela. Leyo mizuzu yaba ngemide kakhulu empilweni yami. Ngenhlahla, umphumela wathi kanginayo i-HIV. Ngase ngelulekwa ngesikhathi esiye sibekhona sewuhloliwe lapho igciwane elisuke lisacashile khona lingabonakali, okudinga ngibuyele ukuyohlolwa emva kwamaviki ambalwa.

Nempela, ngangijabule futhi nginenkululeko ngemiphumela. Futhi kwangivula amehlo ukuthola ukuthi imina kuphela umuntu ONGAZINAKEKELA. Angikaze ngiye ocansini kusukela lapho, nalapho mangase ngishintsha umqondo ngiyohlala ngisebenzisa ikhondomu, ngoba ngiyazi ukuthi ngaphambi kokuba ngethembeke kuzakwethu kufanele ngithembeke kimi kuqala. Njengamanje ngiphila impilo enganayo-iHIV, futhi ngifuna kuhlale kunjalo, nomaukuba ne-HIV kungesona isigwebo sentambo.

Asikwazi ukuzikhethela imindeni yethu, kodwa singazikhethela abangani, sikhethe esingakusho kwabanye nangabanye, esikwenzayo nokuthi nini, nokuthi siya kuphi nokungayi kephi. Lokhu kalula nje kusho ukuthi yithi esizophendula ngesikwenzayo; yithi esithatha izinqumo, ngakho masibe qotho. Siyakhetha sivumela ini, mina ngikhetha ukugxilisa umqondo wami ekufundeni, nasekuhleleleni ikusasa.

UThandeka* 19 iminyaka yobudala

(liguquliwe igama)


Likes
124
Add a Comment/Question
32
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 14 October 2019 09:53

during the window period when you're hiv positive but the results of the test shows negative,if you sleep with someone during this window period,will they contract the virus

Thank you for your question. We have sent it to an expert and will get back to you within 48 hours with a response.
B-Wise User Anonymous 27 June 2019 19:03

If you have unprotected sex with someone who is HIV positive without knowing that and found out later and I go to clinic for tests the was nothing 3 months back can I stress

B-Wise Expert Expert 28 June 2019 10:28

HI thank you for your question. if you mean, the clinic told you to come back in 3 months, this is because it takes time until the virus shows in your blood so the next time you go they will do another test.B-Wise User Stuks 12 June 2019 14:16

Well done girl I'm proud of you ð???ð???

B-Wise User Keotshepile 17 May 2019 09:14

Kudos on you for getting tested

B-Wise User Ngcutw 10 May 2019 09:16

I'm so proud of u thandeka.

B-Wise User Anonymous 10 May 2019 09:15

I'm so proud of u thandeka.

B-Wise User Anonymous 3 May 2019 22:24

:) good girl

B-Wise User Anonymous 11 March 2019 11:40

Great inspiration

B-Wise User randa 8 March 2019 13:51

Wow thandeka you made a great decision knowing your status its very important and im so glad that you shared your story so that we as other people we can learn what we do not know.Big up to you girl !

B-Wise User Ntushozi 9 February 2019 23:17

Big Up to you Thandeka!! One would rather be faithful to themselves first and then be faithful to his/her partner, Condomise, Condomise,Condomise and also do family planning to prevent unwanted pregnancies.

B-Wise User Anonymous 16 December 2018 16:44

I'm so proud of you Thandeka, I relate so much with your story but I was the unfortunate one. My results came out Positive but I started with the treatment as soon as I knew my status.I was so devastated and frustrated and I'm still angry at the guy even today because I don't even know if he knows he is HIV positive or does not know. He almost ruined my life, because I was depressed and didn't have anyone to talk to. Always Condomise people. Some people are out there to ruin other people's lives. Safe yourself I learned the HARD way.

B-Wise User Kagiso82 6 December 2018 19:54

I'm proud of you Thandeka and I'm encouraged too . Knowing your status is the right thing to do, Thank you for an inspiring story

B-Wise User Kabelogoodwill 20 November 2018 15:22

Well done girl! Don't know you, but I hear your story. So proud!

B-Wise User Anonymous 5 November 2018 16:04

I certainly can relate to your story, unfortunately for me I am living with the virus at age 22 but I am very proud to have taken stand with regards my health and I continue living a healthy lifestyle to live my life to its fullest.

B-Wise User Ttttt 26 August 2018 21:46

Great job for tasting

B-Wise Expert Expert 27 August 2018 05:53

Hi there, thank you for your comment. Yes we agree, it was a great decision to make. It's important to get tested and to know your status.B-Wise User Legit the kid 17 July 2018 16:21

You done a great job,going for hiv test.sometimes guys are dwag

B-Wise User peggy 4 July 2018 13:06

why you trust the person you don't know

B-Wise Expert Expert 9 July 2018 12:14

Hi there. Thank you for your comment and taking the time to read Thandeka's story.B-Wise User Kandy 4 May 2018 17:12

Wow

B-Wise User Mstb 20 April 2018 19:13

Wow I'm very proud of you honestly I would like to tell you pat yourself in the back for standing up and knowing your status not most people will do that and as for living an Hive free live style that's a good choice, all I can say is don't forget to go back to recheck your status no matter the results you learn from you're mistakes and move on.

B-Wise Expert Expert 23 April 2018 11:55

Hi there, thank you for taking the time to read this story! We are happy that you are inspired by it.B-Wise User Anonymous 20 October 2017 15:02

Wow thandeka u inspired many young girls its treu its not a dead sentence its how u life your heart

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 11:47

Hi there, thank you for your feedback! We are happy that you are inspired by this story.B-Wise User slender 26 June 2017 00:33

The story is very motivation to us as young girls

B-Wise Expert Expert 20 April 2018 12:04

Hey there, thank you for your feedback.  B-Wise User seaconutey 30 July 2016 01:06

Indeed you're the only one who can take care of yourself and protecting yourself and securing your future is It's the best decision that you're making...please encourage or to so too

B-Wise User Anonymous 20 July 2016 11:52

Its always wise yo know ur status n stay safe.

B-Wise User skhalo 14 May 2016 11:23

Thandeka u are an inspiring person indeed a happy to hear how changed u ar

B-Wise User Tiisetso 13 May 2016 13:24

thats very Educative,its very important to know our status

B-Wise User nobom. 17 March 2016 23:49

the story is very motivating for us as young girls.. boys are playing with us and the worse part they take long to be infected