Abangami bami bayangiqhwaga, kodwa angifuni bangilahlekele…

Abangani bakho kumele kube abantu ongabethemba: labo abangakuhlekisa noma ukhalele Kubona uma ubadinga. Empilweni abantu bayaba nokungazwani nokungaboni ngaso linye, ngisho nabangani. Loku angeke sikubalekele! Kodwa kunomehluko phakathi kokungaboni ngasolinye kanye nokuqhwangwa. Nazi izimpawu zokuthi umuntu uyakuqhwaga:

  • Bakubiza ngama gama athile
  • Bakhuluma izinto ezingalungile ngawe. Bakhulume amanga ngawe.  
  • Abangani babayiziqhwaga uma bekuhlambalaza noma bakuhlaze. Bangaku kugxeka kakhulu bakwenze uzenyeze.
  • Awukwazi ukubathemba. Batshela abantu izimfihlo zakho.  
  • Nizithola senishayana.

Ubungani kumele kube into eletha inzuzo kuwe nomngani wakho, akumele kubekhona umuntu okuxhaphazayo. Akuwona wonke umuntu ozoba umngani kuwena. Uma “umngani” wakho ukuzwisa ubuhlungu ngamasibomu futhi bengakujabulisi, sekwisikhathi sokuthi uqede lobobungani.

Ngenzenjani uma bengiqhwaga?

·         Tshela umdala omethembayo

·         Phendula ngendlela enokuzithemba

·         Vele uhambe

·         Hlala nabantu abakwesekayo

·         Gwema ukuya ezindaweni lapho iziqhwaga zibakhona

Thola ulwazi olwengeziwe ngokuqhwagwa, funda isihloko esithi “Your Peeps: Bullying” ku B-Wise. 


Likes
23
Add a Comment/Question
18
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 26 May 2020 23:27

U need to lose them bcz they bad for you if u were lucky to find the fake one then u r lucky to find good n kind frnds

B-Wise User Anonymous 19 April 2020 13:35

I have no true friends the only true friend I had has moved from my place Now I have friends who judge me and look down on me It upsets me plz help

B-Wise Expert Expert 21 April 2020 13:47

Hi there,

Please reach out to counselors through the numbers on this link: https://bwisehealth.com/article/help-support-mental-health-substance-abuseB-Wise User Anonymous 15 April 2020 23:51

I have two friends when I with them I'm happy

B-Wise Expert Expert 16 April 2020 13:01

Hey,

That is very good to hear. Take care of each other.B-Wise User Elarchia 9 April 2020 19:40

It's not so easy to till them so what do I do and it will get down the road

B-Wise Expert Expert 11 April 2020 15:32

Hi there,

If you are not able to tell them then I would recommend that you talk to someone you trust like a teacher or parent to help you sit down with them and tell them to stop.B-Wise User King mhosha 8 April 2020 13:59

Thank you for the advice

B-Wise Expert Expert 9 April 2020 14:39

Hi there,

We are so glad our advice could help.B-Wise User Mpho Hope 31 March 2020 11:34

What will I do if my friend spread lies about me to my new friends and classmates?

B-Wise Expert Expert 1 April 2020 11:18

There is truth to the saying, “Show me your friends and I will show you your future.” Having friends is an important part of our lives. The friends we keep have a strong influence on the kind of life we live.

Most of the time we might be so happy to have a group of friends that we don’t take the time to really look at what type of people they are.   Are they supporting us or are they holding us back? Are they influencing us to make bad decisions? Do they sit back when we are facing difficult life problems, or do they help us out?

Here are signs your friends may be bad for you:

  • They always criticise you
  • You always worry if your friend will approve of you
  • They make fun of you frequently
  • They bully you and make you do things you not comfortable doing
  • You don’t trust them

If your friend fits any of these, maybe it’s time to think about how important this friend is to you – and how important you are to them. Our friends are supposed to support us in good and bad times. They treat us with respect and they spend time with us even if we may like different things. They will tell you the truth no matter how hard it may be. Having good friends is also good for your health.B-Wise User Anonymous 20 March 2020 21:38

What if I've been with my friends for 3years and I've told them about this but they refuse to listen

B-Wise Expert Expert 23 March 2020 13:46

friends who do not respect you as your friend and don't make you happy don't deserve to be your friends. You do not need toxic people in your life. You can find new friends who will appreciate your friendshipB-Wise User Anonymous 11 February 2020 13:43

My viral load is 0,600 and copies 1,6-7

B-Wise Expert Expert 13 February 2020 14:58

Hello there,

Your viral load should be below 1000 copies, this means that your viral load is suppressed and that is the main aim of ARV treatment.

Please visit the clinic and your nurse/doctor will be able to explain to you what your results mean.B-Wise User Anonymous 20 May 2018 12:34

How do I know if I am being bullied?

B-Wise Expert Expert 28 May 2018 10:30

Hi Anonymous. You can find your answer by reading our article Are you scared of somebody are you being bullied? You can also check out our Bullying Section for more information.