Ukuqalisa ekolishi noma enyuvesi: Yini okumele uyilindele

Yoh, lesi isahluko esisha empilweni yakho! Ukuya esokoleni semfundo ephakeme kungaba yisikhathi esithokozisayo: usemusha ngokwanele ukuba ukhululeke,uzijabulise, futhi usukhulile ngokwanele ukuba ulolonge ikusasa lakho. Imfundo ephakeme iyafana nemfundo yesesikoleni esiphakeme (i-high school) ngezindlela eziningi (amaklasi, ukutadisha, izivivinyo), kodwa ibuye ingafani. Nazi ezinye izinto ongazilindela:

Une nkululeko eningi manje. Ayikho insimbi, abekho othisha abazokubheka ukuthi ukhona eklasini, ayikho iyunifomu.

Kungabonakala ezinfundweni ozenzayo, ungase ube nethuba lokukhetha amaklasi ofuna ukuwathatha. Ungakhetha ezintweni ozithandayo ezizokusiza emsebenzini wakho.

Ukuba nenkululeko kuza nemifanelo. Kuzoba kuwena ukunquma ukuthi ufuna ukusiphatha kanjani isikhathi sakho futhi ufuna ukusebenza nzima kangakanani. Thola indlela masonto onke ekunikeza isikhathi esanele ukuba uqedele umsebenzi wakho.

Imfundo ephakeme kumele ibe mnandi kakhulu. Uzothola ithuba ukuhlangana nabantu abasha futhi wenze abangani. Kuzoba namakilabhu amaningi ecampasini nemicimbi yokuzijabulisa – zabandakanise futhi uzijabulise!

Uma uhlushwa into, ungakwazi ukucela usizo. I-campus yakho ina bafundisi nothisha obangakusiza ngomsebenzi wakho; isikhunga sezempilo noma umtholampilo uma ugula noma unezinhlungu; futhi isiza ngo kweluleka uma udinga ukusekelwa ngokomphefumulo. Kukuwena ukusebenzisa usizo olibekelwe.

Yoh, lesi isahluko esisha empilweni yakho! Ukuya esokoleni semfundo ephakeme kungaba yisikhathi esithokozisayo: usemusha ngokwanele ukuba ukhululeke,uzijabulise, futhi usukhulile ngokwanele ukuba ulolonge ikusasa lakho. Imfundo ephakeme iyafana nemfundo yesesikoleni esiphakeme (i-high school) ngezindlela eziningi (amaklasi, ukutadisha, izivivinyo), kodwa ibuye ingafani. Nazi ezinye izinto ongazilindela:

• Une nkululeko eningi manje. Ayikho insimbi, abekho othisha abazokubheka ukuthi ukhona eklasini, ayikho iyunifomu.

• Kungabonakala ezinfundweni ozenzayo, ungase ube nethuba lokukhetha amaklasi ofuna ukuwathatha. Ungakhetha ezintweni ozithandayo ezizokusiza emsebenzini wakho.

• Ukuba nenkululeko kuza nemifanelo. Kuzoba kuwena ukunquma ukuthi ufuna ukusiphatha kanjani isikhathi sakho futhi ufuna ukusebenza nzima kangakanani. Thola indlela masonto onke ekunikeza isikhathi esanele ukuba uqedele umsebenzi wakho.

• Imfundo ephakeme kumele ibe mnandi kakhulu. Uzothola ithuba ukuhlangana nabantu abasha futhi wenze abangani. Kuzoba namakilabhu amaningi ecampasini nemicimbi yokuzijabulisa – zabandakanise futhi uzijabulise!

• Uma uhlushwa into, ungakwazi ukucela usizo. I-campus yakho ina bafundisi nothisha obangakusiza ngomsebenzi wakho; isikhunga sezempilo noma umtholampilo uma ugula noma unezinhlungu; futhi isiza ngo kweluleka uma udinga ukusekelwa ngokomphefumulo. Kukuwena ukusebenzisa usizo olibekelwe.

Ngisho kuba uzenza kuphi izifundo eziphezulu, lisebenzise lelithuba. Thola ulwazi olwengeziwe ngokwenza nokugcina abangani abasha, chofoza lana.


Likes
4
Add a Comment/Question
2
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User Anonymous 28 January 2020 11:53

What can I do When am struggling to adjust at school

B-Wise Expert Expert 29 January 2020 10:59

Hi there, thank you for your question. You can find your answer here https://bwisehealth.com/article/managing-your-time-at-school-college-or-university