Ukuqalisa ekolishi noma enyuvesi: Yini okumele uyilindele

Yoh, lesi isahluko esisha empilweni yakho! Ukuya esokoleni semfundo ephakeme kungaba yisikhathi esithokozisayo: usemusha ngokwanele ukuba ukhululeke,uzijabulise, futhi usukhulile ngokwanele ukuba ulolonge ikusasa lakho. Imfundo ephakeme iyafana nemfundo yesesikoleni esiphakeme (i-high school) ngezindlela eziningi (amaklasi, ukutadisha, izivivinyo), kodwa ibuye ingafani. Nazi ezinye izinto ongazilindela:

Une nkululeko eningi manje. Ayikho insimbi, abekho othisha abazokubheka ukuthi ukhona eklasini, ayikho iyunifomu.

Kungabonakala ezinfundweni ozenzayo, ungase ube nethuba lokukhetha amaklasi ofuna ukuwathatha. Ungakhetha ezintweni ozithandayo ezizokusiza emsebenzini wakho.

Ukuba nenkululeko kuza nemifanelo. Kuzoba kuwena ukunquma ukuthi ufuna ukusiphatha kanjani isikhathi sakho futhi ufuna ukusebenza nzima kangakanani. Thola indlela masonto onke ekunikeza isikhathi esanele ukuba uqedele umsebenzi wakho.

Imfundo ephakeme kumele ibe mnandi kakhulu. Uzothola ithuba ukuhlangana nabantu abasha futhi wenze abangani. Kuzoba namakilabhu amaningi ecampasini nemicimbi yokuzijabulisa – zabandakanise futhi uzijabulise!

Uma uhlushwa into, ungakwazi ukucela usizo. I-campus yakho ina bafundisi nothisha obangakusiza ngomsebenzi wakho; isikhunga sezempilo noma umtholampilo uma ugula noma unezinhlungu; futhi isiza ngo kweluleka uma udinga ukusekelwa ngokomphefumulo. Kukuwena ukusebenzisa usizo olibekelwe.

Yoh, lesi isahluko esisha empilweni yakho! Ukuya esokoleni semfundo ephakeme kungaba yisikhathi esithokozisayo: usemusha ngokwanele ukuba ukhululeke,uzijabulise, futhi usukhulile ngokwanele ukuba ulolonge ikusasa lakho. Imfundo ephakeme iyafana nemfundo yesesikoleni esiphakeme (i-high school) ngezindlela eziningi (amaklasi, ukutadisha, izivivinyo), kodwa ibuye ingafani. Nazi ezinye izinto ongazilindela:

• Une nkululeko eningi manje. Ayikho insimbi, abekho othisha abazokubheka ukuthi ukhona eklasini, ayikho iyunifomu.

• Kungabonakala ezinfundweni ozenzayo, ungase ube nethuba lokukhetha amaklasi ofuna ukuwathatha. Ungakhetha ezintweni ozithandayo ezizokusiza emsebenzini wakho.

• Ukuba nenkululeko kuza nemifanelo. Kuzoba kuwena ukunquma ukuthi ufuna ukusiphatha kanjani isikhathi sakho futhi ufuna ukusebenza nzima kangakanani. Thola indlela masonto onke ekunikeza isikhathi esanele ukuba uqedele umsebenzi wakho.

• Imfundo ephakeme kumele ibe mnandi kakhulu. Uzothola ithuba ukuhlangana nabantu abasha futhi wenze abangani. Kuzoba namakilabhu amaningi ecampasini nemicimbi yokuzijabulisa – zabandakanise futhi uzijabulise!

• Uma uhlushwa into, ungakwazi ukucela usizo. I-campus yakho ina bafundisi nothisha obangakusiza ngomsebenzi wakho; isikhunga sezempilo noma umtholampilo uma ugula noma unezinhlungu; futhi isiza ngo kweluleka uma udinga ukusekelwa ngokomphefumulo. Kukuwena ukusebenzisa usizo olibekelwe.

Ngisho kuba uzenza kuphi izifundo eziphezulu, lisebenzise lelithuba. Thola ulwazi olwengeziwe ngokwenza nokugcina abangani abasha, chofoza lana.


Likes
39
Add a Comment/Question
28
You need to be signed in to add a comment or like an article.


SIGN IN


B-Wise User geson 16 July 2020 17:35

Hi i want to ask tahat the colleges are open for nxt year application

B-Wise Expert Expert 17 July 2020 15:36

Hello,

You would need to contact the college to checkB-Wise User Anonymous 3 July 2020 21:59

Hey.i just wanted to ask which course do you take for studying to be a plastic surgeon

B-Wise Expert Expert 4 July 2020 17:14

Hello,

You need to study to become a doctor first so study medicineB-Wise User Anonymous 2 July 2020 11:04

Hii.i just want to know which course do you take for studying to be Social woker

B-Wise Expert Expert 2 July 2020 18:40

Hello, 

There are many courses for social work at colleges and universities. You need to contact the school you want to go to and ask them which are the best courses to takeB-Wise User Anonymous 12 June 2020 08:29

Hellow can you apply online for public College?

B-Wise Expert Expert 12 June 2020 11:29

Hello,

Each school is different. You need to call the school you want to apply to and ask.B-Wise User Unity 26 May 2020 08:27

Hi after matric is it possible to go to college without giving them your statement or your certificate?? Let's say you apply to any college Nd they accept you ,when you go to that college is it possible for them not to ask for your statement

B-Wise Expert Expert 26 May 2020 09:46

Hi there,

You would need to ask the college but they will probably need your statement.B-Wise User DAZZLE 25 May 2020 11:16

Hi I'm 27 years old female and interested in being a teacher so do I go to college or university

B-Wise Expert Expert 25 May 2020 16:57

Hello,

Both colleges and universities have teaching. You must just do your research to find the best one for you.B-Wise User Unity 23 May 2020 14:13

Hi at school will they give your guardian or someone you are close to,to fetch your certificate or statement at your former school?

B-Wise Expert Expert 24 May 2020 12:31

Hello,

You must contact the school and askB-Wise User Unity 23 May 2020 14:11

Hi does Icollege registered like other tertiary education?

B-Wise Expert Expert 24 May 2020 12:30

Hello, 

YesB-Wise User AngelSibongile 20 May 2020 00:44

Hi i was doing my matric last year and i would love to be a part of correctional service (DCS) what must i supposed to do?

B-Wise Expert Expert 20 May 2020 13:43

Hello,

Please check this website: http://www.nyda.gov.za/B-Wise User Anonymous 15 May 2020 10:49

hi i need to do go to college but i dnt have matric and i dnt work am 32yrs old wat can i do.i need to do somthing

B-Wise Expert Expert 15 May 2020 13:13

Hello,

Check out this website and contact them: http://www.nyda.gov.za/B-Wise User Anonymous 17 April 2020 22:22

Hello,I'm an 18 year old young lady.im looking for an institution that provide s with Non-destructive testing course near my area and help from NSFAS as I don't have funds for the course so that I can be able to do my dream career next year

B-Wise Expert Expert 21 April 2020 17:18

Hi there,

Please go to this link: http://www.nyda.gov.za/B-Wise User Miss M 14 April 2020 19:57

Hello I'm looking for colleges around my area that can help me with NSFAS for doing Nail Technician can you please help I really need to do that is what I'm good at.... I'm at Free State / Harrismith right now so can I find any college at Free State? Because I don't have money or funds for that course please help me

B-Wise Expert Expert 21 April 2020 17:25

Hi there,

Please go to this website: http://www.nyda.gov.za/B-Wise User Anonymous 31 March 2020 19:44

I am 28 year old woman interested in carpentry but i don't know any institutions that provide training

B-Wise Expert Expert 7 April 2020 13:07

Hi There Snazozo, 

Check at technical schools or TVET colleges near you. 

B-Wise User Anonymous 28 January 2020 11:53

What can I do When am struggling to adjust at school

B-Wise Expert Expert 29 January 2020 10:59

Hi there, thank you for your question. You can find your answer here https://bwisehealth.com/article/managing-your-time-at-school-college-or-university