AMAZWI AKHO

Submit a YOUR WORDS article here!

Ngizohlolwa; Ngizozazi Isimo Sami

22

Ngiyazi Ukuthi Ukuba Nolwazi Kungisiza Ukuba Ngihlale Ngiphephile

5

Ngixhuga ngedwa

6

Ngiyimina

6

Vula undlela eya kwisizukulwane esingenayo ingculazi

5

Competition time: #TellYourStory

5

#TellYourStory To protect my partner and the people around me, I always make sure to get tested

0

#TellYourStory We may think we don't have any infection but we wouldn't know until we get tested

0

#TellYourStory I was once a victim ...

2

#TellYourStory Get tested... A HIV free generation is goal achieved

0

#TellYourStory I saw a mobile clinic car on the street then...

0

#TellYourStory No condom no sex

0

#TellYourStory Even though I knew my status I was scared

0