AMAZWI AKHO

Submit a YOUR WORDS article here!

Ngizohlolwa; Ngizozazi Isimo Sami

61

Ngiyazi Ukuthi Ukuba Nolwazi Kungisiza Ukuba Ngihlale Ngiphephile

24

Ngixhuga ngedwa

8

Ngiyimina

12

Vula undlela eya kwisizukulwane esingenayo ingculazi

9

Competition time: #TellYourStory

14

#TellYourStory To protect my partner and the people around me, I always make sure to get tested

2

#TellYourStory We may think we don't have any infection but we wouldn't know until we get tested

0

#TellYourStory I was once a victim ...

2

#TellYourStory Get tested... A HIV free generation is goal achieved

0

#TellYourStory I saw a mobile clinic car on the street then...

0

#TellYourStory No condom no sex

4

#TellYourStory Even though I knew my status I was scared

2

All eyes on B-Wise

0